huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Hội nghị tổng kết hoạt động Văn hóa - Thông tin năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

01-11-2019

    UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Văn hóa - Thông tin năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở văn hóa và thông tin, lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Đình Phi, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc, UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Hữu Quyền, HUV, Trưởng phòng văn hóa huyện chủ trì hội nghị. 

 

   
Tổng kết hoạt động Văn hóa - Thông tin năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

 

      Trong năm qua, công tác tuyên truyền diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Toàn huyện có hơn 100 ngàn lượt cờ Đảng, Cờ Tổ Quốc, Hồng kỳ, cờ vui. Có gần 3300 lượt câu khẩu hiệu, 7500 cụm pano nhỏ treo. Hoạt động truyền thanh, truyền hình phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đài TT-TH huyện đã xây dựng 53 trang truyền hình và hàng trăm tin, phóng sự ngắn phát trên chương trình thời sự Đài PT-TH Tỉnh. Xây dựng 200 chương trình với hơn 1100 tin, bài phát trên sóng Đài huyện Có hơn 19500 lượt tiếp, phát tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn. Bên cạnh đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được nâng cao, trong năm có 91 thôn, tổ dân phố, 14 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa, 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, có hơn 36200 hộ đạt gia đình văn hóa. Đã thành lập mới 4 câu lạc bộ Dân ca, Ví - Giặm Nghệ Tĩnh và tham gia liên hoan câu lạc bộ dân ca Ví giặm Nghệ tĩnh năm 2018 đạt nhiều giải cao. Tổ chức đón nhận bằng di tích nhà thờ Trần Viết Thứ, đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đối với Đền thờ Biện Hoành xã Cẩm Mỹ. Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được chú trọng đầu tư xây dựng,  đến nay có 17 xã đạt chuẩn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 22 xã, thị trấn đạt tiêu chí Văn hóa. Ngoài ra phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng được hưởng ứng. Toàn huyện có gần 17600 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao. Các hoạt động quảng bá du lịch biển đã được tăng cường, doanh thu du lịch năm 2018 đạt 165 tỷ đồng, đạt trên 103 % so với kế hoạch, tổng lượt khách đạt: 270.000 lượt, đạt trên 103% so với kế hoạch.

    Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát hoạt động photocopy, phát hành; quy chế phát ngôn, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng. Đài truyền thanh - Truyền hình huyện có 2 tác phẩm tham gia dự thi liên hoan PT- TH Hà Tĩnh trong đó có một tác phẩm đạt giải B (không có giải A), một tác phẩm đạt giải khuyến khích. Công tác Bưu chính - Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin trong các ngành lễ lớn và phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, gửi nhận văn bản, điều hành tác nghiệp trong việc trao đổi, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Có 100% văn bản (trừ văn bản mật) đi đến được cập nhật lên phần mềm IO; ứng dụng  đồng bộ phần mềm dịch vụ công trực tuyến từ huyện đến xã ...

 


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng cán bộ văn hóa thông tin
đã nghỉ hưu hoặc chuyển qua vị trí mới

 

      Bên cạnh những mặt đạt được tại hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc kiểm tra các dịch vụ văn hóa - thông tin chưa tiến hành thường xuyên. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn còn hạn chế. Việc thực hiện tiêu chí NTM điểm bưu điện văn hóa xã thiếu sự phối hợp ... Hội nghị cũng đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 như thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019. Tiếp tục cũng cố, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản ngành thông tin và truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp ...

 

 


Tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

 

         Tại hội nghị cũng đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích cao trong công tác văn hóa thông tin năm 2018.

 

                                      Đình Tuấn – Minh Sơn