huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

01-11-2019

    Huyện đoàn Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

 


 Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

 

   Trong năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp chi đoàn cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai theo hướng thiết thực.Trong năm 2018, Huyện đoàn đã tổ chức lễ phát động thực hiện các chương trình tham gia xây dựng NTM. Đã có hơn 2000 cán bộ, ĐVTN  tham gia, gắn với thực hiện các tiêu chí VSMT, trồng cây xanh, chỉnh trang vườn hộ,xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu.Tham gia san lấp bằng 63 tuyến đường thanh niên tự quản trong xây dựng NTM. Bên canh đó trong chương trình “Thanh niên tình nguyện”  hoạt động đã thu hút hơn 160 lượt với  350 lượt cán bộ đoàn than niên tham gia. Phong trào thương thân thương ái” đã giúp hàng ngàn lượt đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh có điều kiên tham gia trong học tập. BCH huyện đoàn cũng đã tổ chức 2 ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 330 đơn vị máu phục vụ người bệnh. Tiến hành nạo vét tạo điều kiện thuận lợi cho phục vụ sản xuất nông nghiệp … Đối với phong trào “sáng tạo trẻ” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong phong trào “ Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” đã góp phần giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng nâng cao ý thức cách mạng, chủ động đối phó với amm mưu diễn biến hóa bình của các thế lực thù địch. Ngoài ra các phong trào như “Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ”, chương trình “ Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” … đã được các cấp bộ đoàn thực hiện có hiệu quả. Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tại các địa phương.

 

 


Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết

 

    Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng đã đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản như 100% các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình. Thực hiện 1 công trình thanh niên cấp huyện. Toàn huyện hỗ trợ xây dựng chỉnh trang 30 khu dân cư kiểu mẩu, 50 vườn mẫu, hướng nghiệp dạy nghề cho hơn 3000 đoàn viên thanh niên ….

     Cung tại hội nghị tổng kết, TW đoàn đã có 2 tập thể và 2 cá nhân được TW đoàn trao thưởng. có  4 tập thể 4 cá nhân được Tỉnh đoàn trao thưởng. Có 9 tập thể và 10 cá nhân được UBDND huyện Cẩm Xuyên trao thưởng. 

 

Đình Tuấn