huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Năm 2019 Cẩm Xuyên phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM

01-07-2019

        Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, đại diện các phòng, ban ngành liên quan. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ chuyên trách NTM các xã, thị trấn.

 


Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


 

       Thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay huyện Cẩm Xuyên đã có 17 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, không còn xã dưới 11 tiêu chí. Năm 2019, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM là xã Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Trung và xã Cẩm Mỹ.

      Tại cuộc họp các xã đã nêu lên một số ý kiến khó khăn từ cơ sở trong thời gian tới cần được thực hiện trong đó: xã Cẩm Quan đường điện cao thế liên quan một số dân tại thôn Mỹ Am cần được di dời; thôn Thượng Long chưa được công nhận khu dân cư kiểu mẫu trong khi nhân dân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng, chỉnh trang tạo được nhiều kết quả; trường tiểu học tiến độ xây dựng còn chậm, khó khăn về nguồn lực trong xây dựng tiêu chí trường học vì số vốn quá lớn.

     Đối với xã Cẩm Lĩnh khối lượng công việc còn nhiều như giải phóng hành lang giao thông, lề đường trục chính xã; đường ngõ xóm chật chưa đảm bảo theo quy định; cơ cở vật chất các trường học...

     Tại cuộc họp các ban ngành cũng đề nghị các xã cần quan tâm đến cảnh quan, môi trường chung; môi trường chăn nuôi, công trình vệ sinh; tiêu chí giao thông khối lượng công việc rất nhiều; các xã cần rà soát và có số liệu cụ thể trong di dời các cột điện, mạng lưới viễn thông để huyện có kế hoạch làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: " Các xã, thị trấn cần tổ chức hội nghị để triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM và thể hiện quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, toàn dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó có xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị...".

 

    Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nội dung trong tâm: Các xã, thị trấn cần tổ chức hội nghị để triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM và thể hiện quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, toàn dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó có xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị. Phát huy cao vai trò cán bộ, Đảng viên , ban chỉ đạo, ban quản lý  phân công cụ thể vai trò trách nhiệm. Các xã cần rà soát lại các tiêu chí cụ thể để trong quá trình chỉ đạo có lộ trình cụ thể. Xây dựng NTM bắt đầu từ người dân, từ ý thức tự giá trong nhân dân. Trong xây dựng NTM chú ý tăng cường tuyên truyền, thông tin và có kiểm tra công việc hàng ngày.

      Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng lưu ý các xã, thực hiện 20 tiêu chí xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, cần phải quan tâm đến xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; giải phóng hành lang giao thông; công tác môi trường; chỉ đạo hoàn thành công tác sáp nhập thôn xóm; duy trì chế độ giao ban, báo cáo; cũng cố kiện toàn các tổ công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới…

 

Hoài Thương – Ngọc Long