huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới

12-19-2018

     Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên phối hợp với BTV huyện đoàn vừa tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới cho đội ngũ cán bộ đoàn các xã, thị trấn, các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV, trưởng ban dân vận huyện ủy.

 


 Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới 

 

     Trong thời gian 1 buổi các học viên được đồng chí Đặng Hữu Trình, Phó trưởng phòng lý luận chính trị thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt : Chuyên đề về Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Trong đó chú trọng tư tưởng Hồ CHí Minh, vai trò tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội hiện nay. Đặc biệt là đạo đức cách mạng về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Truyền thống đạo đức của người cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh và đạo đức cách mạng của người Đảng viên hôm nay cần phát huy. Những đinh hướng nhiệm vụ bồi dưỡng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ Đảng viên nhằm góp phần thực hiện tốt NQ TW 4 Khóa 12 ... 

 


Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên
 về rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. 

 

   Qua lớp bồi dưỡng này góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Từ đó, giúp mỗi cán bộ nghiên cứu, vận dụng vào các lĩnh vực công tác mà mình đảm nhận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức cơ sở Đảng, của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và ở cơ sở hiện nay, nhằm đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

         

Đình Tuấn – Thanh Huyền