huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Văn phòng Điều phối NTM huyện kiểm tra kết quả xây dựng Khu dân cư mẫu tại xã Cẩm Thành

12-14-2018

       Văn phòng điều phối NTM huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức kiểm tra kết quả xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại thôn Đông Nam Lộ và thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành.

 


Nhà văn hóa thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành.

 

      Qua kiểm tra, đánh giá thực tế tại 2 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2018 là thôn Đông Nam Lộ và thôn Hưng Mỹ. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, đến nay hai thôn này đã cơ bản hoàn thành 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay xã đang xây dựng hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét công nhận và nghiệm thu 25 vườn theo chính sách 32 của tỉnh trong đó có 12 vườn đạt chuẩn và những vườn còn lại đều đạt trên 90%.

 


Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Đông Nam Lộ và thôn Hưng Mỹ.

 

    Không chỉ các thôn Đông Nam Lộ và Hưng Mỹ, mà trong tháng cao điểm về xây dựng khu dân cư kiễu mẫu, vườn mẫu, xã Cẩm Thành cũng đã chỉ đạo 9/9 đơn vị thôn xóm huy động  nhân dân ra quân lao động, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, đổ đất đắp lề các trục đường liên thôn, trồng bổ sung gần 16 ngàn mét hàng rào xanh, thảm hoa tại các tuyến đương liên thôn, xây dựng hàng trăm mét mương tiêu thoát nước tại các khu dan cư, làm đường bê tông và cải tạo chỉnh trang gần 400 vườn hộ.

 


Hai thôn Hưng Mỹ và thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành có nhiều vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

 

    Để hỗ trợ các đơn vị thôn xóm thực hiện Công đoàn cơ sở xã cũng đã tổ chức hàng 100 ngày công lao động giúp các thôn xóm trong các ngày thứ 7, Chủ nhật. Cùng với đó thì xã cũng đã hỗ trợ hàng chục ca máy đào đắp các tuyến đường,  giúp thôn xóm hoàn thành khối lượng công việc đề ra.

 

Danh Cường - Ngọc Long