huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Tập huấn lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

12-07-2018

      UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 160 điều tra viên của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện.

 


Cẩm Xuyên tập huấn lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 

      Tại buổi tập huấn  các thành Ban chỉ đạo huyện và Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở và điều tra viên các xã, thị trấn được triển khai cách lập bảng thống kê tổng điều tra dân số và nhà ở với các nội dung quan trọng  như: Nhiệm vụ của người lập bảng kê hộ, Quy trình lập bảng kê, Xác định hộ dân cư hiện đang cư trú tại các ngôi nhà, căn hộ, nơi ở trong các địa bàn điều tra, Xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ; Hướng dẫn lập và ghi thông tin bảng kê hộ; Hướng dẫn lập và ghi thông tin bảng kê nhân khẩu đặc thù; Hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ; Hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ và xử lý bảng kê hộ.

     Buổi tập huấn giúp cho Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xây dựng mạng lưới thông tin Tổng điều tra năm 2019 và tổ chức chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Nắm bắt được các đặc điểm dân cư của địa phương mình quản lý cơ sở cho việc huy động, tuyển chọn, tập huấn các điều tra viên. Đồng thời giúp cac điều tra viên nhận biết rõ ràng phạm điều địa bàn điều tra và số hộ phải phỏng vấn trong thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra năm 2019.

Ngọc Long – Phương Thảo