huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên có 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

12-07-2018

        Sáng ngày 6/12, Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXXI; Tình hình kinh tế xã hội năm 2018; Chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

       Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình- Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV, Trưởng các ban xây dựng Đảng, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND và các Phòng, Ban ngành huyện ủy, UBND huyện cùng tham dự.

 


BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXXI; Tình hình kinh tế xã hội năm 2018; Chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX.

 

       Năm 2018 tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Đạt 22/22 chỉ tiêu chủ yếu, đạt và vượt kế hoạch 2018 theo Nghị quyết của HĐND huyện. Trong đó về kinh tế tăng trưởng ước đạt gần 22,7% . Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt hơn 2.400 tỷ đồng.Sản xuất lúa đạt gần hơn 18.500 ha. Chăn nuôi từng bước phát triển, thị trường tiêu thụ có xu hướng phục hồi; Tiếp tục tập trung xây dựng Đề án ứng dụng khoa học kỹ thuật vào tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, năng suất lao động. Công tác bồi thương và khắc phục sự cố môi trường biển đã tổ chức rà soát và tập trung cao công tác xác minh, thẩm định giải quyết hồ sơ tồn đọng và chi trả bồi thường hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

 


Năm 2018, Cẩm Xuyên có thêm 16 thôn, 304 vườn đạt khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. 

 

       Về chương trình Xây nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Năm 2018, Cẩm Xuyên có thêm 16 thôn, 304 vườn đạt khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 


Trung tâm Thị trấn Cẩm Xuyên 
 

      Hoàn thành quy hoạch phân khu Thị trấn Cẩm Xuyên, tiếp tục quy hoạch phân khu Thị trấn Thiên Cầm tạo tiền đề cho phát triển, chỉnh trang đô thị. Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp xây dựng phát triển. Thương mại, dịch vụ và du lịch được quan tâm chú trọng. Các hoạt động quảng bá, tuyền truyền du lịch, chỉnh trang cảnh quan du lịch được quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu du lịch Thiên Cầm; Lĩnh vực văn hóa, xã hội được nâng cao, Quốc phòng an ninh giữ vững...

     Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và có những ý kiến về các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được về Chính trị, văn hóa, xã hội, Quốc phòng an ninh. Đồng thời đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đã đề ra một số mục tiêu trong thời gian tới: Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Đẩy mạnh cơ cấu sản xuất toàn ngành công nghiệp gán với chỉ đạo xây dựng NTM; Phát triển công nghiệp – TTCN; Phát huy tốt lợi thế khu vực dịch vụ du lịch; Đẩy mạnh đầu tư hạ tâng đô thị. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Long