huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra công tác Y tế dự phòng cuối năm 2018 tại Cẩm Xuyên

12-05-2018

     Vừa qua đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên về công tác Y tế dự phòng tuyến huyện năm 2018.

 


Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra, giám sát  công tác Y tế dự phòng tuyến huyện năm 2018.
 

    Sau khi thông qua báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm trong năm 2018, đoàn đã tiến hành đi kiểm tra các khoa phòng với các nội dung : công tác tổ chức hành chính, kế hoạch-tài chính, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tình hình hoạt động các chương trình mục tiêu Y tế dân số, vệ sinh quang cảnh Trung tâm… Trong đó, đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Trung tâm như : Các khoa phòng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác phòng chống bệnh dịch, chăm sóc sức khoẻ tâm thần, phòng chống bệnh da liễu, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn thực phẩm đạt kết quả tốt. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giám sát hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí 15. Y tế. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai thực hiện đầy đủ; Triển khai thực hiện tốt công tác khám tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Đoàn đã đánh giá Trung tâm đạt được 92.5/100 điểm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục kịp thời như:  Phòng xét nghiệm chưa đạt chuẩn an toàn sinh học cấp I theo quy định. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm còn hạn chế, một số trang thiết bị chưa được sử dụng sau khi trang bị.; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa vào cuộc một cách quyết liệt và đồng bộ, chưa được kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm khi có vi phạm về ATTP....

   Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện tiếp thu những kết quả đánh giá và ý kiến chỉ đạo để đưa vào kế hoạch và tập trung chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa công tác Y tế dự phòng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

 

Thành Trung