huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Huyện Cẩm Xuyên nâng cao công tác cải cách hành chính

10/11/2018

     Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền huyện Cẩm Xuyên. Sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác cải cách hành chính. Bước đầu đã mang lại những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung trên địa bàn toàn huyện.

      Trung tâm hành chính công huyện Cẩm ra đời và hoạt động được hơn 3 tháng. Với cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đây trở thành đầu mối tập trung để các phòng, ban, ngành, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tiếp nhận và phối hợp giải quyết 335 thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực. Đến nay trung tâm đã cho thấy hiệu quả của tiến độ xử lý công việc nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả với tính công khai minh bạch cao. Mỗi tháng trung tâm tiếp nhận và giải quyết gần 5000 bộ hồ sơ qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và trực tiếp tiếp nhận tại trung tâm là gần 2000 bộ hồ sơ, trong đó việc giải quyết trước hạn và đúng hạn cho người dân đều đạt tỷ lệ 98%. Điều đáng nói với môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính cho người dân và các doanh nghiệp khi đến giao dịch.

 


Trung tâm hành chính công huyện Cẩm Xuyên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại
góp phần tạo điều kiện cho người dân khi đến giao dịch

 

 

   Một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện Cẩm Xuyên đó là việc cải cách nâng cao tổ chức bộ máy hành chính về năng lực chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị xã, thị trấn. Hiện nay toàn huyện có tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 531 người, trong đó có 265 cán bộ, 266 công chức. Trình độ Đại học và trên đại học là 313 người, cao đẳng và trung cấp trên 200 người. Những năm qua, các xã đều đã có nhiều sự đầu tư về cơ sở vật chất tại các trung tâm giao dịch một cửa trở nên khang trang hiện đại. Đồng thời đưa vào ứng dụng phần mền dịch vụ công tại điểm giao dịch một cữa, một cữa liên thông. Khai thác hiệu quả của ứng dụng phần mền IO nội bộ trong lưu trữ, trao đổi, chỉ đạo điều hành và sử dựng chữ ký số văn bản điển tử khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Từ đó đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin và áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Riêng trong năm 2017 số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là gần 5000 hồ sơ trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn là trên 95%.

 


Trung tâm giao dịch một cữa xã Cẩm Duệ huyện Cẩm Xuyên

 

     Để thực hiện công tác cải cách hành chính một cách hiệu quả, ngay từ đầu năm 2018 UBND Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức đánh giá kết quả và ban hành các văn bản điều hành kế hoạch cải cách hành chính. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kịp thời hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật tại các đơn vị, rà soát, đơn giản hóa các thủ tuch hành chính qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các địa phương. Bên cạnh đó, huyện Cẩm Xuyên cũng xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm từng bước nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong từng giai đoạn. Trong đó đã có 100% viên chức, công chức cấp huyện được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có 100% công chức cấp xã được tập huấn và 90% cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ sự tập trung cao độ và thực hiện nghiêm túc, vai trò của cấp ủy và chính quyền các cấp đã được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong công tác cải cách hành chính.

 


Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn đôn đốc thực hiện tốt việc cải cách hành chính. 

 

    Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thì một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là việc tổ chức đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính. Việc kiểm tra hằng năm đều được tiến hành theo 2 đợt đầu năm và cuối năm tại các đơn vị trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn đôn đốc thực hiện tốt việc cải cách hành chính. Qua đánh giá nhìn chung các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo triển khai ban hành các kế hoạch đúng với văn bản cấp trên và sát với tình hình thực tế của các địa phương. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đúng theo quy định. Việc kiểm soát thủ tục hành chính cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, qua công tác kiểm tra vẫn còn nổi cộm nhiều tồn tại hạn chế như trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện các nội dung công tác chỉ đạo chưa được quan tâm. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm ở một số xã chức được đảm bảo. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính chưa đầy đủ. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại một số xã không đảm bảo quy trình, việc ghi trong sổ tiếp nhận trả kết quả không đầy đủ, sổ theo dõi chưa đúng mẫu quy định ...

 


Các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết nhanh gọn 

 

     Thông qua việc kiểm tra đánh giá nhằm tham mưu cho UBND huyện Cẩm Xuyên trong việc tổ chức đánh giá xếp loại, có hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính của các xã thị trấn trong năm 2018. Bên cạnh đó đây còn là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ công chức, viên chức cấp xã từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ theo từng vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ tại các địa phương.

   


Công tác cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn huyện

 

    Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực để huyện Cẩm Xuyên đạt được nhiều kết quả khả quan trên các phương diện trong phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua. Đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn