huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 125 tại huyện Cẩm Xuyên

12-03-2018

      Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 125 cho 74 học viên tại huyện Cẩm Xuyên. Dự lễ bế giảng  có thầy giáo Trần Ánh Dương – Phó hiệu trưởng và đại diện các khoa, phòng trường Chính trị Trần Phú. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 


Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 125

 

     Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 125 năm học 2016 - 2018 có 74 học viên, là công chức, viên chức, các giáo viên, cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của các cơ quan,  đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn. Đây là lớp học được đào tạo theo phương thức vừa học vừa làm, áp dụng theo chương trình mới.

      Trong thời gian 18 tháng học tập các học viên đã được trang bị  hệ thống  7 phần học, chuyên đề với những kiến thức cơ bản gồm: Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế - Chính trị; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề về  Nhà nước và pháp luật XHCN; Một số nội dung quan trọng về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, Khoa học hành chính; An ninh quốc phòng; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cán bộ cấp cơ sở và các nội dung quan trọng khác.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu tại lễ bế giảng

 

     Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu chúc mừng thầy và trò lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính khóa 125 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Đồng chí Bí thư huyện ủy khẳng định niềm tin tưởng, sau khi tốt nghiệp về đơn vị, địa phương  công tác các học viên bằng kiến thức đã học của mình về đường lối đổi mới của Đảng, làm cơ sở nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lãnh đạo, quản lý, kiên định với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, từ đó có cách nhìn biện chứng về sự phát triển của xã hội để vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình.

 


Trao tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo huyện và các giảng viên

 


Các đồng chí lãnh đạo trường chính trị Trần Phú và huyện ủy Cẩm Xuyên
tặng giấy khen cho các học viên xuất sắc

 


Trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 125

 

    Kết thúc khóa học 100% học viên đã hoàn thành chương trình đề ra, trong đó có 19 đồng chí xếp loại giỏi, có 52 đồng chí xếp loại khá và 8 đồng chí được trao tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong khóa học.

 

Ngọc Long – Thanh Huyền