huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tiến độ NTM tại huyện Cẩm Xuyên

11-20-2018

       Chiều ngày 19/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai hoàn thành các tiêu chí NTM của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 thuộc huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi ở huyện có các đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Long – UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy và đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tich UBND huyện.

 


Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, cùng đoàn  kiểm tra khu dân cư kiểu mẫu ở xã Cẩm Hòa.
 

 

       Huyện Cẩm Xuyên có 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 gồm xã Cẩm Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Dương và xã Cẩm Sơn. Hiện nay các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại. Qua thực tế kiểm tra  tại các đơn vị thì cơ bản các tiêu chí đã đạt chuẩn chỉ còn một vài tiêu chí về cơ sở vật chất cần hoàn thành các hạng mục như chỉnh trang, trồng thảm hoa các trục đường liên thôn, chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, bố trí, sắp xếp đồ đạc, vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình...
 

 


 Tại các đơn vị đến kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã ghi nhận sự nổ lực của Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đã khắc phục khó khăn để hòan thành các tiêu chí NTM, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận và hài lòng của người dân.
 

 


Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, cùng đoàn  kiểm tra cơ sở vật chất văn hóa ở xã Cẩm Hòa.

 

      Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn khó khăn về thực hiện một số hạng mục của tiêu chí Khu dân cư kiễu mẫu, vườn mẫu, vườn hộ, trong thời điểm nước rút cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nhất là đối với các xã bán sơn địa như Cẩm Sơn, Cẩm Duệ.

      Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Cẩm Xuyên rà soát, tập trung cao cho 4 xã có khả năng đạt chuần trong năm 2018 và mong muốn các xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại một cách bền vững trong tháng 11 này để huyện Cẩm Xuyên năm 2018 sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

 

Ngọc Long