huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên thôn xóm

11-19-2018

      UBND huyện Cẩm Xuyên phối với Sở LĐ&TBXH xã hội tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên thôn xóm năm 2018 cho 250 cán bộ công chức phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Cộng tác viên dân số, trẻ em thôn xóm.

 

 


Hơn 250 cán bộ công chức phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Cộng tác viên dân số, trẻ em thôn xóm ở huyện Cẩm Xuyên đã được tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

 

     Trong thời gian 1 buổi các học viên đã được truyền đạt các nội dung: Những quy định chung về luật trẻ em; Quyền và bổn phận của trẻ em; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; Chăm sóc và giáo dục trẻ em; Các điều khoản thi hành của luật trẻ em. Cũng tại buổi tập huấn các học viên đã có những thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc ở địa phương để có những biện pháp và cách khắc phụ.

      Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ công chức, phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đội ngũ cộng tác viên thôn xóm hiểu biết hơn về quyền và bổn phận của trẻ em, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm cũng như có nhiều kiến thức hơn trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đảm bảo trẻ em được sống án toàn, lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến trẻ em, trợ giúp những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tất cả trẻ em có thể phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội.

 

Minh Sơn – Phương Thảo