huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Huyện Cẩm Xuyên phát động đợt cao điểm hổ trợ các xã đạt chuẩn NTM 2018

11-12-2018

       Thực hiện tháng cao điểm về xây dựng NTM, Huyện Cẩm Xuyên đã phát động các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở giúp 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 hoàn thành 20 tiêu chí đảm bảo kế hoạch đề ra.

 

 


Trong thời gian qua, Hội CCB huyện đã huy động hơn 500 ngày công của các xã lân cận giúp các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Sơn chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu.


 

       Năm 2018 huyện Cẩm Xuyên có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Qua đánh giá thẩm định vừa qua, huyện có 4 xã có khả năng hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM trong năm 2018 là xã Cẩm Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Dương và Cẩm Sơn. Đến nay, hầu hết các xã đều đạt trên 15 tiêu chí,  chỉ còn một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng chưa  hoàn thành.

 


Với hình thức huy động hội viên liên xã giúp nhau, Các tổ chức Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB huyện đã huy động hàng ngàn lượt ngày công giúp các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018 hoàn thành các tiêu chí, các hạng mục còn lại.

 

      Để giúp các xã hoàn thành các hạng mục của những tiêu chí này các cấp hội từ huyện đến cơ sở như: Hội CCB, Hội nông dân, Hội phụ nữ, lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân các xã trên địa bàn toàn huyện đã huy động hàng hơn một nghìn hội viên với hàng ngàn ngày công ra quân lao động như: Đổ hơn 450m đường bê tông, San lấp gần 5km lề đường, xây dưng hơn 3km rãnh thoát nước, phát quang, chỉnh trang 16 vượn hộ đạt chuẩn, xây hàng rào và trồng được hơn 5km hàng rào xanh và hỗ trợ nhiều công trình phụ trợ khác… Cùng với đó các xã cũng huy động hàng trăm ca máy đào, đắp, vận chuyển để hoàn thành khối lượng công  việc đã đề ra.

 


Phong trào chung sức xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên đang được nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

 

       Để thực hiện có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch đã đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện cũng đã thành lập các tổ công tác tại các xã, thường xuyên kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc giúp các xã hoàn thành các tiêu chí NTM còn lại để sớm đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

          Ngọc Long – Phương Thảo