huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Lễ ra mắt “Giáo họ an toàn về an ninh trật tự”

10-31-2018

     Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với UBND Thị trấn Thiên Cầm tổ chức lễ ra mắt mô hình “Giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại giáo họ Cồn Dưa, Tổ dân phố Nhân Hòa. Tham dự lễ ra mắt mô hình có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, ở huyện có đại diện UBMTTQ  huyện, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên,Thị trấn Thiên Cầm và đông đảo bà con nhân dân TDP Nhân Hòa.

 


Lễ ra mắt mô hình “Giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại giáo họ Cồn Dưa
Tổ dân phố Nhân Hòa Thị trấn Thiên Cầm

 

       Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn Thị trấn Thiên Cầm nói chung và Giáo họ nói riêng luôn được duy trì, phát huy và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến ANTT như tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích ... ngày càng tinh vi, manh động. Căn cứ vào tình hình trên, UBND Thị trấn Thiên Cầm đã thành lập mô hình “Giáo họ an toàn về an ninh trật tự”  tại Giáo họ Cồn Dưa, tổ dân phố Nhân Hòa với 72 hộ gia đình tham gia. Mô hình có ban điều hành gồm 8 thành viên là trưởng thôn, trưởng ban hành giáo và các thành viên trong ban công tác mặt trận. Theo đó, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản như: Mỗi gia đình trong giáo họ đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, xóm đề ra. Không có tội phạm, không có người mắc các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, không để xảy ra các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Gương mẫu trong việc xây dựng mô hình, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển ngành nghề đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và xã hội ...

 


Lãnh đạo công an Huyện Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm tặng hoa chúc mừng ra mắt ban điều hành

 

     Thông qua việc xây dựng mô hình “Giáo họ an toàn về ANTT” nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị cho quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại địa phương.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền