huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

BTV huyện ủy họp đánh giá kết quả xây dựng NTM và bàn về các đề án sáp nhập một số cơ quan

10-26-2018

        Sáng ngày 26/10, Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  chủ trì cuộc họp của BTV huyện ủy về nghe và cho ý kiến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tháng 10 năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; nghe và cho ý kiến về đề án thực hiện NQ số 18, BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 ( khóa XII)  gồm: Đề án nhập ngành y tế , đề án phát triển giáo dục mầm non, phổ thông Cẩm Xuyên đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa TT và DL với Đài truyền thanh, truyền hình; nghe công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

      Tham dự cuộc họp có đồng chí Hà Văn Bình - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, đại diện các phòng ban, đơn vị liên quan.

 

      Về chương trình xây dựng NTM tháng 10 năm 2018 đạt nhiều kết quả trong đó : số tiêu chí đạt chuẩn có 27/73, 29/73 tiêu chí khối lượng đạt trên 50%, 15/73 tiêu chí có khả năng hoàn thành ; đối với tiêu chí  xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu có 9  xã đạt trên 70% KH;  có 9 xã, thị trấn  có khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt từ  50-70% KH ; có 8 xã, thị trấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đạt dưới 50% KH .

      Phát biểu về nội dung  xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, đầu tháng 11 ban hàng quy chế làm việc của văn phòng NTM; UBND huyện khâu nối, làm việc với các sở ngành để đánh giá thẩm định các tiêu chí xây dựng NTM;  Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm phải gắn với kết quả đạt được trong xây dựng NTM.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp BTV huyện ủy họp đánh giá kết quả xây dựng NTM và bàn về các đề án sáp nhập  Đề án nhập ngành tế, đề án phát triển giáo dục mầm non, phổ thông Cẩm Xuyên đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa TT và DL với Đài truyền thanh, truyền hình

 

      Về đề án thực hiện Nghị quyết số 18, BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 ( khóa XII) , UBND huyện đã thông qua dự thảo các đề án: sáp nhập ngành y tế; đề án sáp nhập các tổ chức Hội trên địa bàn .

      Theo đó về dự thảo Đề án sáp nhập ngành y tế sẽ sáp nhập 3 đơn vị Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viên đa khoa huyện, Trung tâm DSKHGĐ. Nhiều ý kiến thảo luận đề xuất nên đặt lại một số tên phòng cho ngắn gọn, khoa học; một số phòng có chức năng tương đồng nên hợp nhất lại; chức năng sau sáp nhập của ngành y tế do ai quản lý, nhân lực của ngành y tế nhất là đội ngũ bác sỹ thiếu…  

      Dự thảo đề án sáp nhập các tổ chức hội trên địa bàn ở cấp huyện sáp nhập 3 tổ chức hội gồm: Hội nạn nhân da cam đi ô xin, hội người mù, hội người tàn tật và trẻ mồ côi ; còn ở cấp xã ngoài 3 tổ chức hội trên sáp nhập thêm Hội chữ thập đỏ. Nhiều ý kiến đề xuất phải nêu rõ, chi tiêt cụ thể nhất là về trụ sở làm việc, tổ chức bộ máy.

      Đối với đề án sáp nhập ngành y tế đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu phải nêu được chức năng nhiệm vụ của đơn vị sau sáp nhập; căn cứ các hướng dẫn bỏ các từ ngữ không liên quan; những khoa, phòng có chức năng tương đồng cần xem xét sáp nhập lại; đội ngũ y tế học đường cần bố trí sắp xếp khoa học, hợp lý; những xã ở gần Trung tâm y tế huyện nên có lộ trình trong thành lập các trạm y tế cơ sở; sáp nhập phải nêu cao được trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ ngành y tế.

     Về đề án sáp nhập tổ chức hội, đồng chí Bí thư huyện ủy huyện nhấn mạnh: chức năng nhiệm vụ các hội sau sáp nhập phải bao trùm các hội , không bỏ sót chức năng nào; quá trình xây dựng đề án phải từ cụ thể , xuất phát từ thực tiễn; nếu có điều kiện quan tâm cơ sở vật chất để hỗ trợ các hội; công tác sáp nhập các tổ chức hội phải được thống nhất trên tinh thần tự nguyện.

 

Hoài Thương- Ngọc Long