huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa III năm 2018

10-26-2018

    Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa III  năm 2018. 

     Sau 7 ngày học tập và rèn luyện, 39 Đảng viên dự bị đến từ  Đảng bộ, Chi bộ các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản về:  Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Vấn đề xây dựng  Đảng về đạo đức và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 


Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy khen và phần thưởng
cho các học viên xuất sắc 

 

    Kết thúc khóa học 100% đồng chí đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 6 đồng chí đạt loại giỏi. Tại lễ Bế giảng Trung tâm BDCT cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

     Thay mặt lãnh đạo Trung tâm BDCT, đồng chí Nguyễn Siêu Cường, HUV, Giám đốc Trung tâm BDCT đã ghi nhận những kết quả đạt được của lớp học, khẳng định vai trò, tiên phong, gương mẫu đi đầu của người đảng viên và giao nhiệm vụ để mỗi đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đủ điều kiện để được chuyển Đảng chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Qua thời gian được học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị không những khơi dậy trong mỗi học viên niềm kiêu hãnh và tự hào về bề dày lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất mà còn giúp họ học viên hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng ta, về tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Từ đó nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân, trách nhiệm đảng viên của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời biến những kiến thức lý luận áp dụng vào thực tiễn cuộc sống một cách có hiệu quả.

                                                

Đặng Thị Nga

Giảng viên Trung tâm BDCT huyện