huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Xuyên năm 2018.

10-23-2018

      Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị thẩm, định đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV huyện ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng huyện ủy, Văn phòng Điều phối NTM huyện,Trưởng, phó các phòng, ban, ngành UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp huyện và Ban chỉ đạo NTM các xã, thị trấn cùng tham dự.

 


Hội nghị thẩm, định đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018. 

 

       Theo báo cáo của Đoàn Liên ngành huyện đã tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018. Ngoài 2 xã Cẩm Minh và xã Cẩm Thạch đã đạt chuẩn NTM đợt 1 thì các xã Cẩm Duệ, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Sơn và xã Cẩm Quan cũng đang cố gắng hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Đối với xã Cẩm Duệ tính đến thời điểm hiện nay xã đã đạt 14/20 tiêu chí và 6 tiêu chí còn lại chưa đạt là tiêu chí Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường ATTP, Khu dân cư kiểu mẫu. Tại xã Cẩm Hòa theo đánh giá cũng đã đạt 13/20 tiêu chí và 7 tiêu chí còn lại chưa đạt là: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, Điện, Y tế, Môi trường ATTP, Quốc phòng an ninh và Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đối với xã Cẩm Dương mặc dù có nhiều khó khăn nhưng xã đã nỗ lực phấn đấu tính đến thời điểm hiên nay xã đã đạt 11/20 tiêu chí, 9 tiêu chí còn lại đều đạt trên 70% gồm:Tiêu chí Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Y tế, Văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và Khu dân cư kiểu  mẫu. Đối với xã Cẩm Sơn tính đến thời điểm hiện nay xã đã đạt 12/20 tiêu chí và 8 tiêu chí còn lại chưa đạt là Tiêu chí Giao thông, Điện, Cơ sở HTTMNT, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Môi trường ATTP và Khu dân cư kiểu mẫu. Riêng đối với xã Cẩm Quan là xã khó khăn nhất trong các xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2018.Tính đến thời điểm hiện nay xã chỉ mới đạt 10/20 tiêu chí và các tiêu chí còn lại chưa đạt thì trong đó có 2 tiêu chí là Giao thông và Trường học không có khả năng hoàn thành trong năm 2018.

 


Ý kiến các đại biểu tham dự hội nghị

 

   Theo đánh giá chung của đoàn liên ngành huyện thì đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, nếu phấn đấu nỗ lực thì sẽ hoàn thành những tiêu chí chưa đạt đặc biệt là Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Theo đánh giá có 4 xã gồm Cẩm Duệ, Cẩm Hòa, Cẩm Sơn và xã Cẩm Dương có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
​ kết luận hội nghị 

 

   Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu ghi nhận những cố gắng, nổ lực của Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã cùng với nhân dân vào cuộc quyết liệt trong phong trào xây dựng NTM. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đối với các xã cần tập trung cũng cố hoàn thiện các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí chưa đạt hoàn thành trước ngày 15tháng 11 năm 2018. Đối với các phòng ngành thường xuyên kiểm tra đôn đốc các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí; Chủ động khâu nối với các sở ngành để thông báo lịch kế hoạch thẩm định cho các xã.

   Cũng tại hội nghị Ban chỉ đạo NTM huyện và xã cũng đã bỏ phiếu đề xuất UBND tỉnh xét công nhận đối với các xã Cẩm Duệ, Cẩm Hòa, Cẩm Sơn và xã Cẩm Dương đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

 

Ngọc Long.