huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2019 - 2024

10-16-2018

    Xã Cẩm Thành vừa tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được huyện Cẩm Xuyên chọn tổ chức điểm nhằm rút kinh nghiệm việc tổ chức các đơn vị khác trong toàn huyện. Tham dự và chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo MTTQ Tỉnh, ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương, UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Văn Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí UVBTV, Trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, xã Cẩm Thành.

 


Văn nghệ chào mừng Đại hội

 

    Trong năm năm qua, mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân Cẩm Thành đã phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẩu và dành được nhiều kết quả quan trọng.

 


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, huyện và xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

     Trong đó, 5 năm qua nhân dân toàn xã đã đồng loạt cùng vào cuộc chỉnh trang khu dân cư, tiếp tục hiến gần 9000 m2 đất, nâng cấp trên 6 km đường giao thông nông thôn, gần 7 km kênh mương tiêu thoát nước trong khu dân cư và làm mới gần 5 km tuyến kênh mương nội đồng trong xây dựng NTM. Có gần 2000 hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ , có 14 doanh nghiệp, 5 HTX và 25 THT ra đời đóng góp vào phát triển kinh tế xã Cẩm Thành. Đến nay mức thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh đã được người dân hưởng ứng tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay toàn xã có 8/9 khu dân cư đạt làng văn hóa bền vững, có trên 1700 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, gần 1270 hộ gia đình văn hóa thể thao. Ngoài ra nhân dân thực hiện tốt các quy định của TW, Tỉnh về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn đinh chính trị … Từ đó góp phần cùng với Đảng bộ xã Cẩm Thành hoàn thành về đích xây dựng NTM và tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí về đích những năm tiếp theo. Tại đại hội cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

 

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
phát biểu giao nhiệm vụ tại Đại hội

 

   Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Quốc Cương, UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ xã Cẩm Thành nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị MTTQ xã Cẩm Thành và các thành viên tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền cho các hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng NTM …  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vào các phong trào chung của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát huy vai trò mặt trận và các tổ chức thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do TW, Tỉnh huyện phát động. Vận động người dân phát huy vai trò trong xây dựng xã Cẩm Thành trở thành xã NTM kiểu mẩu. Đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, thôn xóm. Từ đó nâng cao các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ mặt trận, các thành viên. Phát huy tối đa mọi nguồn lực từ nhân dân trong các phong trào xây dựng NTM …

 


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, huyện và xã Cẩm Thành chúc mừng ban chấp hành mới

 


Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 5 qua

 

   Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 35 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng thời khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua.

 

Danh Cường - Đình Tuấn