huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018

10-01-2018

    Hội đồng giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018 cho 220 học viên là cán bộ công chức viên chức các xã, thị trấn, cơ quan trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư thường trực huyện ủy.

 


Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018 

 

     Trong thời gian 2 ngày, 220 học viên đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vấn đề về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN, Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

 


Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện lên lớp về các chuyên đề trong lớp bồi dưỡng

 

     Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó là các nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ … Sau khi được học lý thuyết các học viên sẽ được làm bài thu hoạch nhằm đánh giá quá trình tiếp thu, từ đó có cơ sở cấp chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng.

 


Đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy và lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện
trao giấy chứng chỉ cho các học viên tại lớp bồi dưỡng

 

       Thông quá lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân vững mạnh. Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho 220 học viên tốt nghiệp.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền