huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động Đảng

Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên

10-01-2018

       Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, sáng, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý III năm 2018.

 


Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền, thông tin về “Tình hình tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay” và một số thông tin về công tác phòng chống, đấu tranh các thế lực thù địch, “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, các trang mạng xã hội, tình hình tôn giáo…
 

     Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe chuyên đề “Tình hình tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay” và một số thông tin về công tác phòng chống, đấu tranh các thế lực thù địch, “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, các trang mạng xã hội, tình hình tôn giáo…; đồng thời định hướng thông tin tuyên truyền và đề nghị các đồng chí là báo cáo viên toàn huyện chủ động, tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa các tệ nạn xã hội trong thanh niên, đồng thời vạch rõ âm mưu, hoạt động trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch để cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức rõ vấn đề, tránh bị kẻ xấu lợi dụng gây mất trật tự an toàn xã hội. Từ đó, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu móc nối, kích động ĐVTN thực hiện các hành vi trái pháp luật.

     Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 10/2018 và thời gian tiếp theo, trong đó trọng tâm là các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; rà soát đánh giá các chỉ tiêu kết quả đề ra trong năm 2018; các bước chuẩn bị Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 …

 

HUYỆN ĐOÀN CẨM XUYÊN