huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 30

11-07-2014

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXX, Huyện Cẩm Xuyên đã có những phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao sôi nổi.\