huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Tập huấn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dân số kế hoạch hóa gia đình.

09-04-2018

     LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp với ban tuyên giao liên đoàn lao động Tỉnh Hà Tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dân số kế hoạch hóa gia đình.

 


Tập huấn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dân số kế hoạch hóa gia đình.

 

   Tham gia lớp tập huấn có 120 chủ tịch công đoàn trực thuộc, các cán bộ nhân viên, công nhân lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các học viên đã được cán bộ chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Tỉnh truyền đạt nhiều thông tin về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Tình hình dân số của cả nước, của Tỉnh Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên nói riêng. Đề án về nâng cao chất lượng dân số hiện nay. Bên cạnh đó các học viên cũng được truyền đạt các nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong  những tháng đầu năm của 2018. Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo nghị định 46 của chính phủ. Công tác đảm bảo pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công nhân viên chức lao động.

 


Cán bộ chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Tỉnh đang
truyền đạt nhiều thông tin về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

 

    Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cũng như vai trò trách nhiệm về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ công đoàn cơ sở. Từ đó để phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động công nhân viên chức và nhân dân hưởng ứng chấp hành một cách nghiêm túc có hiệu quả.

 

Đình Tuấn