huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

BCĐ xây dựng NTM huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở Cẩm Dương

08-13-2018

        Đồng chí Đặng quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện vừa kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cẩm Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Long - UVBTV huyện ủy, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí văn phòng điều phối NTM huyện, đại diện các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện.

 


Đồng chí Đặng quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM ở xã Cẩm Dương.

 

      Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đến nay xã Cẩm Dương đã đạt 7 tiêu chí xây dựng NTM là thủy lợi, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên , giáo dục, y tế. Một số tiêu chí đạt trên 80% KH là quy hoạch, giao thông, điện, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu khối lượng công việc vẫn còn nhiều.

  

     Tại buổi làm việc, đồng chí bí thư, thôn trưởng các thôn xóm và đại diện các phòng, ban ngành xã  đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại cũng như bàn các giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2018 như: cần di dời một số cột điện chưa đảm bảo hành lang giao thông; bổ sung thêm xi măng để xây dựng các tuyến đường; công tác quy hoạch nghĩa trang; xây dựng 22 vườn mẫu đạt chuẩn; hai khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn ở thôn Bắc Thành và Trung Dương, các khu dân cư còn lại đạt 50%.  

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Cấp ủy chính quyền xã Cẩm Dương cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; UBND xã Cẩm Dương cần soát xét lại quy chế cách làm việc của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình xây dựng NTM; vai trò của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí...

 

      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: cấp ủy chính quyền xã Cẩm Dương cần xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; UBND xã Cẩm Dương cần soát xét lại quy chế cách làm việc của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình xây dựng NTM; vai trò của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí; trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên phải đi đầu nêu cao tính gương mẫu, công việc cụ thể từng ngày, từng tuần; tập trung cao soát xét lại các tiêu chí xây dựng NTM; quan tâm  trong chỉnh trang sắp xếp lại nhà cửa, vườn tược, vệ sinh môi trường .

 

                                      Hoài Thương – Minh Sơn