huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Cẩm Thịnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018

07-20-2018

        Sáng ngày 19/7/2018, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với xã Cẩm Thịnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy và đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quốc Lựu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

 

 


Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Cẩm Thịnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM  6 tháng đầu năm 2018.

 

          Theo báo cáo của Đảng ủy xã Cẩm Thịnh, trong 6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong phát triển nông nghiệp, năng suất lúa đạt 60 tạ/ha, sản lượng hơn 12,5 tấn. Chăn nuôi phát triển với tổng đàn trâu, bò hơn 3070 con, tăng 3% so với cùng kỳ. Toàn xã có 17 doanh nghiệp, 7 HTX,  33 tổ hợp tác, doanh số hàng hóa, dịch vụ bán lẽ khoảng 58 tỷ đồng.
 

 


Trong 6 tháng đầu năm xã Cẩm Thịnh đã hoàn thành 2,2 km đường trục xã, triển khai làm 1,5 km đường đi nghĩa trang, xây dựng hơn 1 km đường trục thôn, nạo vét, đào đắp 6 km kênh mương nội đồng. 

 

          Về xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM, xã đã tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thi công các công trình trên địa bàn. Hoàn thành 2,2 km đường trục xã, triển khai làm 1,5 km đường đi nghĩa trang, xây dựng hơn 1 km đường trục thôn, nạo vét, đào đắp 6 km kênh mương nội đồng. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã phát động phong trào toàn xã ra quân phát quang giải tỏa hành lang giao thông, làm vệ sinh môi trường, cải tạo và phá bỏ vườn tạp, trong đó đã giải tỏa hành lang giao thông và lưới điện hơn 2,8 km, dở bỏ gần 700m tường rào, chỉnh trang 152 vườn hộ, xây dựng 15 vườn mẫu…Theo đánh giá của UBND xã, đến nay Cẩm Thịnh đã đạt 13/20 tiêu chí.

          Cùng với tâp trung phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, Đảng bộ xã đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc  thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm của xã Cẩm Thịnh vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, việc tổ chức làm giao thông nông thôn và nội đồng còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên môi trường còn có những hạn chế, việc chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế điển hình hiệu quả chưa cao; Về công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn, sinh hoạt các đoàn thể chưa đảm bảo về số lượng người tham gia; Công tác phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII ở một số chi bộ và một bộ phận đảng viên chưa có chiều sâu, ngại đấu trang phê bình; Vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế…

          Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo UBMTTQ huyện, Phòng nông nghiệp huyện, Phòng tài chính huyện cũng đã chỉ rõ thêm một số tồn tại hạn chế của xã Cẩm Thịnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, việc chăn thả rông trâu bò đã ảnh hưởng đến công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động của Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chưa rõ nét…

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà xã Cẩm Thịnh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ thêm một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc mà xã Cẩm Thịnh cần khắc phục.

 


 Đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy  nhấn mạnh: "Đảng bộ xã Cẩm Thịnh cần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị..."


 

     Đồng chí phó bí thư thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xã Cẩm Thịnh cần tập trung thực hiện: Trước hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; Chủ động hơn nữa trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ để huy động nguồn lực trong nhân dân, có lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, hiệu quả; Xã cần nghiên cứu để chọn cây chủ lực để phát triển kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ KHKT vào sát xuất nhằm tăng giá trị kinh tế; Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, các HTX, THT, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương như kinh tế vùng đồi, kinh tế vùng đồng bằng và kinh tế vùng ven sông; Đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ; Tăng thu ngân sách; Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc…

 

                                      Hồng Phượng – Ngọc Long