huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XIX

07-10-2018

     Sáng ngày 10 tháng 7, tại Hội trường Liên cơ UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XIX tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5, để nghe đánh gía tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Thắng, UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Lưu Thị Tâm, Phó chủ tich HĐND huyện đã chủ tọa kỳ họp.

     Dự kỳ họp ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên BCH đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban nội chính Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Đình Anh, Trưởng ban văn hóa- xã hội  HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Cẩm Xuyên.

     Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí  BTV huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, BCH Đảng bộ huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND  các xã, thị trấn trên toàn huyện.

 


Khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XIX

 

     Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày đã khẳng định: 6 tháng đầu năm Cẩm Xuyên triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng gặp không ít thách thức khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của Thường trực tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ban, ngành cấp tỉnh, sự điều hành quyết liệt, năng động của UBND huyện, sự thẳng thắn trách nhiệm của HĐND đặc biệt sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, nhất là sự nỗ lực vươn lên của nhân dân và lực lượng vũ trang, tình hình kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó sản xuất vụ xuân đạt thắng lợi; phong trào xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả; trên lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển; công tác an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy
khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX

 

    Diến văn khai mạc trọng thể kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 5 của đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh: trong điều kiện còn nhiều khó khăn những kết quả đạt được đáng trân trọng tuy vậy, so với nhiệm vụ đề ra nhiều chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt như: liên kết trong sản xuất nông nghiệp; một số mô hình mới thành lập đạt thấp so với kế hoạch; chương trình xây dựng NTM ở một số xã thiếu quyết liệt, chưa phát huy được nguồn lực trong nhân dân nên sự huy động trong xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều hạn chế; công tác tài nguyên môi trường, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; làm đường giao thông chậm tiến độ so với KH của tỉnh; công tác thu hút đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản còn hạn chế; công tác cải cách hành chính …

 


Đồng chí Bùi Quang Mai, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
 báo cáo thực hiện kế hoạch KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

 

     Ngay sau khi diễn văn khai mạc của đồng chí Đặng Quốc Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Bùi Quang Mai, Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 đã nhấn mạnh: tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt trên 3 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 101 tỷ đồng, đạt 59% KH ; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 442 tỷ đồng bằng 36% KH; tổng thu nhập thực tế đạt khá cao 18 triệu đồng/ 6 tháng , tương đương kế hoạch cả năm 35 triệu đồng/ năm. Trong đó trên lĩnh vực kinh tế trồng trọt tăng 11%, chăn nuôi tăng 3%, thuỷ sản tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

 


Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX

 

    Về chương trình xây dựng NTM toàn huyện có 5 tiêu chí, tăng thêm so với khung kế hoạch; xây dựng mới 26 mô hình; nhân dân đã hiến 28 nghìn m2 đất, 10 nghìn m hàng rào, giải toả 43 km hành lanh giao thông, đắp bổ sung 67km lề đường, xoá bỏ được 1300 vườn tạp; xây dựng 116 khu dân cư kiểu mẫu và 223 vườn mẫu ...

    Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, thiên tai , số mô hình kinh tế có hiệu quả còn ít, kết nối thị trường còn hạn chế , sản xuất thiếu liên kết vững chắc; kết quả khắc phục sự cố môi trường chưa triệt để, kéo dài thời gian; chương trình xây dựng NTM ở mộtt số đơn vị thiếu quyết liệt; phát triển đô thị vẫn còn chậm so với tiến độ; phát triển doanh nghiệp, HTX còn nhiều khó khăn, thiếu bền vững ...

 


Các đồng chí chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX
 

    Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm, báo cáo do đồng chí Bùi Quang Mai, Uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày đã đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018:  Về phát triển kinh tế: tổng giá trị sản xuát theo giá so sánh đạt trên 3 nghìn tỷ đồng tương ứng mức tăng trưởng 12%; thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/ năm ; thu ngân sách đạt 68 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội trên 750 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 83 tỷ đồng.

    Về văn hóa - xã hội tiếp tục phấn đấu xây dựng đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu 82%, thôn, tổ dân phố văn hóa; 87% gia đình văn hóa; 41% gia đình thể thao; xây dựng mới 6 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 25 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020; 26/27 trạm y tế có bác ỹ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-2%, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo 2%.

    Đối với xây dựng nông thôn mới có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt NTM kiểu mẫu; tất cả các xã đạt chuẩn cũng cố và giữ vững các tiêu chí; các xã khác tối thiểu 12 tiêu chí; thành lập mỗi xã ít nhất 1 doanh nghiệp, 2 HTX và 10 tổ hợp tác

    Ngay sau báo cáo của lãnh đạo UBND huyện, kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX tiếp tục với các báo cáo như: báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác giám sát của UBMTTQ huyện; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế- xã hội HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện; báo cáo phương án giải quyết kiến nghị cử tri HĐND huyện ...

    Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc trong buổi sáng của phiên khai mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa XIX các đại biểu , cử tri đã được nghe nhiều báo cáo, nội dung quan trọng. Trong buổi chiều của phiên họp thứ nhất HĐND huyện đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, chia thành các tổ và tiến hành thảo luận tại tổ, Cổng thông tin điện tử huyện sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

                                      Hoài Thương – Minh Sơn