huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Cụm ATLC – SSCĐ số 7 đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07-08-2018

     Cụm ATLC – SSCĐ số 7 gồm các xã Cẩm Quan, Cẩm Huy và Thị trấn Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác cho 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy.

 


 Cụm ATLC – SSCĐ số 7 hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
 triển khai công tác cho 6 tháng cuối năm.

 

    Trong 6 tháng đầu năm, cụm ATLC – SSCĐ số 7 đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền. Trên lĩnh vực kinh tế giá trị sản xuất nông nghiệp ở các đơn vị đạt cao so với cùng kỳ của năm 2017. Tổng sản lượng lương thực tang,  phát triển ổn định tổng đàn gia súc gia cầm. Thực hiện tốt việc tiêm phòng gia súc, gia cầm và tang cường kiểm tra kiểm soát việc giết mổ tập trung.

   Đối với xã Cẩm Quan đã triển khai tốt việc bảo vệ PCCR, tổ chức trồng mới 5000 cây phân tán các loại. Tổng giá trị sản xuất đạt 159 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch. Cũng trong 6 tháng đầu năm Cẩm Quan đã tập trung chỉ đạo tốt việc xây dựng NTM như 460 hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp. Xây dựng được 25 vườn mẫu, làm mới trên 2500 m đường bê tông, nâng cấp mặt đường nội đồng với chiều dài trên 2 km.

 


Làm tốt công tác trồng và bảo vệ PCCR 

 

    Đối với Cẩm Huy có 2 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 2 mô hình lớn. 6 mô hình vừa và 21 mô hình nhỏ. Có 9 HTX, 56 tổ hợp tác và 11 doanh nghiệp làm ăn phát triển tốt, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Xã Cẩm Huy đã triển khai làm mới 835 m đường bê tong, 775 m mương tiêu thoát nước, đào đắp giao thông nội đồng trên 1500m3 …

    Đối với thị trấn Cẩm Xuyên, tổng giá trị sản xuất TTCN, xây dựng ước đạt 175 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp với nhiều ngành nghề. Đến nay trên địa bàn toàn thị có 48 doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 8 HTX, 878 hộ kinh doanh dịch vụ, giá trị dịch vụ thương mại ước đạt 230 tỷ đồng, tăng so với năm trước. Công tác quản lý đất đai đã đi vào nề nếp, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thị trấn Cẩm Xuyên đã vận động người dân hiến trên 4600m2 đất, gần 1300m hang rào, trồng 1300 m hàng rào xanh và 200 m2 thảm hoa. Huy động trên 4600 ngày công lao động và 89 ca máy để xóa 140 vườn tạp. Xây mương bê tông với chiều dài gần 1800 m, đổ đường bê tông gần 500m, đào nạo vét trên 270m tại các tổ dân phố …

 

 


Người dân thị trấn Cẩm Xuyên ra quân làm rãnh thoát nước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

 

    Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và chính sách hậu phương quân đội thường xuyên được chỉ đạo và thực hiện tốt. Đối với hoạt động của ban điều hành cụm cũng  thường xuyên thực hiện chế độ giao ban, phân công nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo phối hợp giải quyết tốt các vận đề trong cụm. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như tại các đơn vị tiêm phòng chưa triệt để, một số kiến nghị giải quyết về đất đai chưa dứt điểm. Tình trạng mất an ninh trật tự còn diễn ra …

    Hội nghị cũng đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm như thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tốt việc chăm sóc lúa hè thu, phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và phối hợp đấu tranh xử lý kịp thời các vụ việc …

 

Đình Tuấn