huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Hội thảo “ Mô hình Liên hiệp các Hội KH&KT cấp huyện tại Hà Tĩnh”

07-04-2018

     Tại huyện Cẩm Xuyên, Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức hội thảo “ Mô hình Liên hiệp các Hội KH&KT cấp huyện tại Hà Tĩnh” cụm các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

     Dự hội nghị có đồng chí TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, TS Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch, kiêm chủ nhiệm UBKT Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, TS Lê Công Lương - Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng các đồng chi đại diện cho các Ban của Liên hiệp các Hội KH&KT VN. Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Ở tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh,đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh.

 


 Hội thảo “Mô hình Liên hiệp các Hội KH&KT cấp huyện tại Hà Tĩnh”

 

   Hiện này hệ thống Liên hiệp các hội KHKT bao gồm cấp Trung ương và cấp tỉnh, đến nay 63/63 tỉnh thành có tổ chức Liên hiệp hội với vai trò tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với việc thành lập hệ thống Liên hiệp hội đến cấp huyện và hoạt động của mô hình này tại các địa phương đã đóng góp không nhỏ vào việc phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng – an ninh của các địa phương.

 


Ý kiến các đại biểu tham gia tại hội thảo

 

       Đối với Hà Tĩnh, là một trong những địa phương thành lập mô hình Liên hiệp cấp huyện sớm nhất. Đến nay, sau 23 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Hà Tĩnh có tổng số 12/13 Liên hiệp hội cấp huyện. Liên hiệp Hội các huyện, thành phố, thị xã tại Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong việc phát huy vai trò của đội ngũ tri thức góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Tại hội nghị, đại diện LH các Hội KH&KT của các tỉnh bạn và các huyện tại Hà Tĩnh đã phát biểu nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện, và nêu ra một số điển hình tiêu biểu trong việc nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHKT tại địa phương. Liên hiệp hội cấp huyện với vai trò là đơn vị thường trực tổ chức các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo KHKT, đây là hoạt động thường niên tại các huyện. Cuộc thi, Hội thi tạo nên phong trào thi hiện đại hoá đất nước. đua lao động sáng tạo sâu rộng khắp địa phương.

      Từ thực tiễn tại các địa phương, qua các ý kiến đánh giá nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện về vị trí vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức Liên hiệp hội cấp huyện nói riêng và cấp tỉnh nói chung từ đó phối hợp, tổ chức chuyển giao các tiến bộ, ứng dụng KH vào sản xuất và đời sống. Hội thảo nhằm đánh giá lại thực trạng hoạt động của Liên hiệp hội cấp huyện sau 15 năm thành lập, là hoạt động giúp cho việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về” Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá.

 

Ngọc Long – Phương Thảo