huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ bờ biển Hà Tĩnh năm 2018

07-09-2018

    Xã Cẩm Quan huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tặng quà cho đơn v Ttrung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu IV  hành quân và chuẩn bị cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tham gia tặng quà có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Ở huyện có đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, MTTQ huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên.

 


Trung đoàn 1, sư đoàn 324, Quân khu IV hành quân tham gia diễn tập khu vực phòng thủ bờ biển Hà Tĩnh năm 2018

 

      Sau 10 ngày hành quân từ nơi đơn vị đóng quân huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh với chiều dài hơn 200 km, đơn vị Trung đoàn 1,  Sư đoàn 324, Quân khu IV dừng chân tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên để tham gia diễn tập khu vực phòng thủ bờ biển Hà Tĩnh năm 2018. Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  Xã Cẩm Quan đã đến tặng quà cho đơn vị bao gồm các nhu yếu phẩm, nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ,  chiến sỹ. Những món quà thể hiện tình cảm yêu mến, cảm phục của cán bộ và nhân dân xã Cẩm Quan với anh bộ đội Cụ Hồ, nhằm gắn chặt hơn nữa tình cảm quân dân sắt son, kịp thời động viên để các chiến sỹ tham gia tốt đợt diễn tập, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 


Những món quà thể hiện tình cảm yêu mến, cảm phục của cán bộ và nhân dân xã Cẩm Quan với anh bộ đội Cụ Hồ, nhằm gắn chặt hơn nữa tình cảm quân dân sắt son, kịp thời động viên để các chiến sỹ tham gia tốt đợt diễn tập, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
 

       Được biết, sau khu dừng chân tại xã Cẩm Quan, đơn vị Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu IV sẽ tiếp tục hành quân xuống địa bàn xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên nhằm chuẩn bị cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ bờ biển Tỉnh Hà Tỉnh năm 2018.

 

Đình Tuấn – Minh Sơn