huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Lễ phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mầu.

07-03-2018

    UBND thị trấn Cẩm Xuyên huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức ra quân phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mầu.

 


Lễ phát động ra quân phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mầu

 

     Đến nay sau 1 năm triển khai xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân các tổ dân phố, bộ mặt khu dân cư có nhiều đổi mới. Đến nay toàn thị có 4 tổ dân phố đang xây dựng khu dân cư mẫu và đã có gần 25 vườn mẫu được xây dựng, hàng trăm vườn hộ khác được cải tạo cho thu nhập khá.

 


Tháng cao điểm năm nay thị trấn sẽ tập trung nhiều phần việc quan trọng
hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mầu.

 

     Thực hiện tháng cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2018. Các tổ dân phố trong toàn thị trấn Cẩm Xuyên tiếp tục xây dựng phương án, dự toán nguồn kinh phí huy động từ sự bàn bạc, đóng góp của người dân. Có 100% số hộ gia đình tham gia hưởng ứng, 80% vườn hộ, công trình chăn nuôi được chỉnh trang đảm bảo sạch đẹp, gọn gàng. Tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng khuôn viên cảnh quan các nhà văn hóa tổ dân phố. Có 100% các tuyến đường được phát quang, giải phóng hành lang giao thông. Các trục đường thôn, ngõ xóm được đắp lề và có hệ thống mương thoát nước, trồng cây xanh theo quy định…

 


Dỡ bỏ tường rào của các hộ dân để mở rộng hành lang các tuyến đường

 


Rất đông người dân tham gia lễ ra quân để làm tuyến mương thoát nước tại tổ dân phố 6

 

     Ngay sau lễ phát động, đã có trên 200 người dân của tổ dân phố 6 ra quân làm điểm. Trong đó đã tiến hành phát quang mở rộng các tuyến đường và xây dựng tuyến mương tiêu nước với chiều dài gần 600 m tại tổ dân phố 6 và tổ dân phố 2. UBND thị trấn Cẩm Xuyên cũng hỗ trợ 8 ca máy xúc với trị giá gần 40 triệu đồng, hỗ trợ xi măng, vât liệu và huy động cán bộ CNVC ra quân lao động cùng với người dân. Tháng cao điểm sẽ tiếp tục được thực hiện tại nhiều tổ dân phố khác trên địa bàn toàn thị trấn.

 

Đình Tuấn