huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018

30/06/2018

     Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018 cho các xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh, Cẩm Mỹ và Cẩm Nhượng.

 


Tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018 

 

     Tại chương trình tập huấn, các đại biểu là Đại diện ban chỉ đạo NTM, chủ tịch UB MTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ chuyên trách NTM và bí thư, thôn trường các thôn của các xã đã được chuyên viên VP điều phối NTM huyện hướng dấn 7 bước trong quy trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó tập trung vào các nội dung như tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế chính sách, lợi ích mang, vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cũng như người dân. Cách thức tổ chức tập huấn, lập Phương án - Dự toán kinh phí thực hiện. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng. Các bước lập, thẩm định, phê duyệt Phương án - Dự toán kinh phí. Quy hoạch tổng thể khu dân cư, quy hoạch - thiết kế vườn hộ. Tổ chức triển khai thực hiện, có kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và sơ, tổng kết. Bên cạnh đó các đại biểu cũng được hướng dẫn chi tiết để lập phương án và dự toán xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, các biểu mẩu thông tin cơ bản, cần thiết trong quá trình thực hiện … 

 


Chuyên viên VP NTM huyện đang hướng dẫn 7 bước trong quy trình
xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

 

    Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ xây dựng NTM các xã,  từ đó phát huy tốt vai trò trong quá trình thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo yêu cầu đề ra. 

 

Đình Tuấn