huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

29/06/2018

      Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương, UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hà Văn Bình, Phó bí thư thường trực huyện ủy. Các đồng chí trong BTV, phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban ngành cấp huyện.

 


Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ sở 6 tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

   Trong sáu tháng đầu năm 2018 đ­ược sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, chính trị ổn định, Quốc phòng - An ninh giữ vững. Việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trong đó cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN; công tác tuyển giao quân năm 2018. Tổ chức tập huấn, triển khai Luật Tôn giáo tín ngưỡng cho 100% cán bộ chủ trì các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, nghiêm túc bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng. Các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, đã chủ động bám sát các địa phương, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện việc giám sát đền bù hỗ trợ cho bà con nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các chính sách kích cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Chăn nuôi đã khắc phục khó khăn để ổn định tổng đàn và chất lượng đàn. Tăng cường công tác nuôi trồng, thu hoạch, đánh bắt thủy hải sản. Du lịch biển Thiên Cầm được khôi phục, điều kiện sinh thái cảnh quan du lịch, các nhà hàng, khách sạn hoạt động có hiệu quả thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

    Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, với nhiều cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả nên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tăng cường, phát triển về chất lượng. Công tác giáo dục - đào tạo được củng cố và có chiều sâu, tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học đạt 98,8%. Chất lượng khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng luôn được giữ vững; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, đã thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu phối hợp chặt chẽ giữa các LLVT, chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra trên địa bàn...

    Bên cạnh những mặt đạt được hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, những nhiệm vụ cho công tác 6 tháng cuối năm như: Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường chỉ đạo cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, tập trung giải quyết việc làm khắc phục những khó khăn sau sự cố môi trường biển. Tạo điều kiện ổn định thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai bảo lụt, dịch bệnh, cháy rừng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặc biệt các xã đăng ký về đích năm 2018 ...

 

Đình Tuấn