huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

TT CCHC, PBGDPL

Tuyên truyền Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10-29-2018

Theo lộ trình được phê duyệt tại Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự, chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất.

Để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho người dân nắm được các thông tin cơ bản về số hoá truyền hình ngày 30/5/2018, trên cơ sở chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 420/STTTT-TTBCXB, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Xuyên đã cấp phát và chỉ đạo Đài truyền thanh - Truyền hình huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền theo nội dung tài liệu (Đĩa CD) của Sở TT-TT cung cấp.

Ngô Tư