huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Liên hiệp các Hội KHKT Cẩm Xuyên Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

06-20-2018

      Sáng ngày 20 tháng 6, Liên hiệp các Hội KHKT huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ trì đại hội đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT huyện, đồng chí Bùi Quang Mai - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Đắc Đại - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội KHKT huyện.

       Dự đại hội ở tỉnh có ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, các đồng chí đại diện Liên hiệp các hội KHKT các huyện, thành phố; Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Bình -  Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí Chủ tịch các hội thành viên, trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể và sự có mặt của 150 đại biểu tiêu biểu đã về dự đại hội.

 


Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội KHKT huyện Cẩm Xuyên IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

      Báo cáo tại đại hội đã khẳng định: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật huyện có 8 hội thành viên với trên 5 nghìn hội viên. Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban thường vụ, ban chấp hành và các hội thành viên đã ngừng đổi mới nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, các hội thành viên, đội ngũ trí thức, hội viên đã phát huy sức mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

      Trong đó chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển nông nghiệp nông thôn đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đến nay sản xuất lúa từ giống dài ngày chuyển sang bộ giống ngắn ngày, vụ xuân từ sản xuất 3 trà nay chỉ sản xuất 1 trà xuân muộn; cơ cấu giống diện tích lúa hàng hóa đạt cao trên 3800 ha, tỷ lệ cơ giới hóa đạt 100 %,nhiều giống mới cho giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như mô hình nuôi ốc hương, nuôi tôm trên cát …. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

 


   Tại đại hội, Liên hiệp các Hội KHKT huyện Cẩm Xuyên đã nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017.

 

     Hàng năm tổ chức thành công Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và phối hợp huyện đoàn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Trong 5 năm có trên 600 giải pháp, đề tài tham gia. Trong đó có 83 giải cấp huyện, 37 giải cấp Tỉnh và một giải nhì cấp Trung ương.

     Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nêu lên mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới 2018-2023.

     Các tham luận tại đại hội đã minh họa thêm một cho những kết quả đạt được, đồng thời chia sẽ thêm những kinh nghiệm, giải pháp trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHKT và đời sống xã hội của các tập thể, cá nhân.

 


 

     Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới Liên hiệp các hội KHKT huyện Cẩm Xuyên cần chú trọng thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2018-2023 cần phải phát huy cao vai trò tập hợp đoàn kết hội viên trong nhiên cứu, sáng tạo, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế- xã hội; bám vào kế hoạch Nghị quyết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhất là nông nghiệp để nâng cao hàm lượng KHKT trong sản phẩm nông nghiệp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong hoạch định chủ trương đường lối, các đề án phát triển phù hợp với địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ …

 


BCH nhiệm kỳ 2018 - 2023 Liên hiệp các hội KHKT huyện Cẩm Xuyên nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

 

     Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có 17 đồng chí. Bầu đại biểu đi dự đại hội Tỉnh trên gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết. 

 

  

Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu bế mạc Đại hội.

 

     Bế mạc đại hội đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, huyện, trong nhiệm kỳ này, BTV, BCH khóa mới sẽ đoàn kết phát huy được vai trò, chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo đưa Liên hiệp các Hội KHKT huyện đạt nhiều kết trong những năm tiếp theo. Xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ với nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương.

 

Hoài Thương- Minh Sơn