huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

06-19-2018

       Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực  huyện ủy, đồng chí Bùi Quang Mai – Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS 27 xã, thị trấn tham dự.

 


 Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. 

 

      Sau 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả đề án, tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Đặc biệt tập trung đổi mới 6 hình thức giáo dục chính trị, trong đó tập trung đổi mới các hình thức học tập  chính trị, nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan, sinh hoạt chính trị tư tưởng...

 


Với nhiều kết quả đạt được, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cho 3 tập thể ...

 

      Hàng năm đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo kế hoạch đã được xác định, hướng trọng tâm vào các chuyên đề thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất về quy cách soạn thảo giáo án theo quy chế bằng phương pháp soạn giáo án điện tử trên phần mềm Powerpoint 2010, do vậy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị trong thời kỳ mới.

 


.... và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án  " Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.
 

      Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận minh họa thêm nhữn kết quả đạt được, nguyên nhân, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng thực hiện đề án trong thời gian tới.

      Phát biểu và kết luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà LLVT huyện Cẩm Xuyên đã đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án.

 


Đồng chí Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu" LLVT huyện cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện Đề án; Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp phố biến giáo dục chính trị. Đặc biệt nắm bắt, sử dụng tốt hệ thống công nghệ thông tin mới..."
 

       Đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới LLVT huyện cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện Đề án; Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp phố biến giáo dục chính trị. Đặc biệt nắm bắt, sử dụng tốt hệ thống công nghệ thông tin mới; Tăng nội dung, thời lượng phổ biến, giáo dục pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng, giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo dục chính trị đảm bảo số lượng, chất lượng; Phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực, nêu gương sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

     Với nhiều kết quả quả đạt được, tại hội nghị UBND huyện đã tặng giấy cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án " Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Minh Sơn – Thanh Huyền