huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Liên hiệp các Hội KHKT Cẩm Xuyên dấu ấn nhiệm kỳ 2012-2017

06-18-2018

      Nhiệm kỳ 2012-2017  Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên đã không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, liên hiệp các Hội KHKT huyện Cẩm Xuyên trở thành tổ chức chính trị -xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với nhiều đóng góp quan trọng, góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ, nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

     Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật huyện có 8 hội thành viên với trên 5 nghìn hội viên. Trong nhiệm kỳ Ban thường vụ, ban chấp hành hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện NQ, kế hoạch của đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp hội viên và phát động các phong trào thi đua sôi nổi đạt nhiều kết quả.

 


   Việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức và đưa tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất và đời sống được Liên hiệp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phát triển nông nghiệp nông thôn là một trong những nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.


 

      Việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức và đưa tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất và đời sống được Liên hiệp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phát triển nông nghiệp nông thôn là một trong những nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Liên hiệp các hội KHKT đã chỉ đạo hội thành viên động viên đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, xây dựng và phát triển các đề án phù hợp với đặc thù địa bàn như đề án phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; dự án nuôi bò bán chăn thả; dự án phát triển lợn đực giống và phát triển thú y cộng đồng.

      Đáng chú ý là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Đặc biệt với việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất đã góp phần khai thác được tiềm năng lợi thế 3 vùng sinh thái của huyện.

 


Nhiều giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao đã được trồng khảo nghiệm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

 

     Đối với vùng đồng bằng trong phát triển sản xuất lúa, tại nhiều địa phương đã hình thành được các cánh đồng lớn, đồng nhất cùng loại giống, thời vụ, áp dụng cơ giới trong làm đất và thu hoạch. Xây dựng thử nghiệm một số giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng bổ sung vào cơ cấu bộ giống chủ lực của huyện như Thiên ưu 8, NA6, Lam Sơn 8…; Thử nghiệm mô hình gạo hữu cơ liên kết với doanh nghiệp; phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn. Đến nay, đã xóa bỏ bộ giống dài ngày, chuyển sang sản xuất 100% giống lúa ngắn ngày, vụ xuân từ sản xuất 3 trà lúa thì nay chỉ sản xuất 1 trà xuân muộn, nhờ đó đã hạn chế ruỉ ro do thiên tai gây ra. Trồng trọt đã chuyển mạnh về mùa vụ, cơ cấu giống, diện tích lúa hàng hóa đạt cao với trên 3800 ha, chiếm 40% tổng diện tích hàng năm; tỷ lệ cơ giới hóa tăng nhanh và đạt 100 %. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

 


Nhiều quy trình khoa học kỷ thuật mới đã được Liên hiệp các hội KHKT huyện Cẩm Xuyên tuyên truyền, hổ trợ nông dân trong xây dựng vườn mẫu đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

 

      Sự ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất có ý nghĩa lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh lựa chọn các giống cây con mới vào sản xuất, chăn nuôi, nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật như áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, phun sương trong trồng trọt đã được người dân áp dụng rộng rãi và đưa lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế vườn, giảm thiểu ngày công lao động. 

     Đối với vùng ven biển đã phát triển mạnh nuôi tôm trên cát, trồng rau củ quả trên cát, đưa công nghệ sản xuất nước mắm sử dụng thiết bị cấp nhiệt bằng tấm thu năng lượng mặt trời. Đáng chú ý là một số con giống mới đã được du nhập và đưa vào nuôi trồng trên địa bàn. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi ốc hương tại xã Cẩm Lĩnh. Sở khoa học công nghệ Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm KHKT và BVCTVN huyện Cẩm Xuyên cũng đã tổ chức Hội thảo đánh giá dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên ”. Nhìn chung ốc hương dễ nuôi, cho thu hoạch trung bình đạt 15 tấn /1 ha, trừ chi phí thu lãi trên 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, dự án nuôi ốc hương trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh đã phát triển lên quy mô diện tích trên 10 ha.

 


Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên"  đã phát triển lên quy mô diện tích trên 10 ha.


 

     Một trong những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua đã được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên thực hiện thành công đó là hàng năm tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và phối hợp với huyện đoàn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Qua các năm tổ chức, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên đã có trên 600 giải pháp, đề tài tham gia. Trong đó có 83 giải cấp huyện, 37 giải cấp tỉnh và một giải nhì cấp trung ương. Nhiều giải pháp, đề tài có tính mới, khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Việc tổ chức Hội thi và Cuộc thi Sáng tạo đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ của đông đảo tầng lớp nhân dân, từ nhà khoa học, trí thức, đến công nhân, học sinh, sinh viên đều tích cực hưởng ứng.

 

 


Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật huyện Cẩm Xuyên đã có trên 600 giải pháp, đề tài tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và phối hợp với huyện đoàn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.


 

     Nhìn chung trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của các hội thành viên, hội viên trí thức Ngành Y tế, Nông, lâm, Ngư nghiệp, Giáo dục đào tạo đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đề tài được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đã có tác động nhất định đối với hoạt động của ngành và giúp địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ khá hiệu quả.

     Những thành tích và kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT huyện mang nhiều dấu ấn. Thể hiện sự nỗ lực phấn đấu lớn của của các Hội thành viên và các hội viên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước yêu cầu và sự đòi hỏi ngày càng cao, Đại hội lần thứ IV sẽ tiếp tục thảo luận nhiều nội dung vấn đề lớn với nhiều mục tiêu, giải pháp quan trọng nhằm đưa phong trào hoạt động của Liên hiệp hội KHKT huyện đạt nhiều kết quả hơn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

     Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội lần thứ 4 , nhiệm kỳ 2018-2023. Liên hiệp Hội KHKT huyện và đội ngũ trí thức toàn huyện Cẩm Xuyên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức vững mạnh, đổi mới, sáng tạo, có những cống hiến lớn hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, xây dựng Cẩm Xuyên ngày càng phát triển.

 

                                                Hoài Thương – Minh Sơn