huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên

01/6/2018

I.LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Hà Văn Bình - PBT Huyện ủy

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1.Phạm Văn Đan - Chánh Văn phòng

2. Hà Văn Nam - Phó Chánh Văn phòng

3. Trần Thị Khánh Vân - Thủ quỹ

4. Hà Thị Oanh - Chuyên viên tổng hợp

5. Phạm Thị Cẩm Tú - Kế toán

6. Trần Thị Huế - Văn thư

7. Phan Minh Đức - Cơ yếu

8. Nguyễn Đức Lộc - Lái xe

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1.  Trần Đình Hải - Trưởng ban Tổ chức

2. Dương Trí Lan - Phó trưởng ban

3. Trần Quốc Lựu - Phó trưởng ban

4. Hoàng Thị Nhàn - Chuyên viên

5. Dương Thị Cẩm - Chuyên viên

6. Nguyễn Xuân Thân - cán bộ

IV. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Biện Văn Thuyết - Chủ nhiệm

2. Hoàng Đình Chương - Phó chủ nhiệm

3. Võ Tá Sơn - Ủy viên

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Lê Đình Phi - Trưởng ban

2. Phan Thị Mỹ Dung - Phó trưởng ban

3. Trương Vĩnh Từ - Chuyên viên

4. Dương Thị Thùy Trang - Cán bộ

VI. BAN DÂN VẬN

1. Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban

2. Phan Công Lợi - Phó trưởng ban

3. Nguyễn Thị Thìn - Cán bộ

VII. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. Nguyễn Siêu Cường - Giám đốc

2. Hà Huy Trinh - Phó giám đốc

3. Hoàng Thị Thơ - Chuyên viên

4. Đặng Thị Nga - Chuyên viên

5. Ngô Thị Thành Đức - HĐ kế toán