huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin văn hóa xã hội

Cẩm Xuyên triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

06-09-2018

        Chiều  9/5, tại trung tâm văn hóa Hà Huy Tập, Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW khóa ( IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới và triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo. Dự và trực tiếp lên lớp có đồng chí Phan Cao Thanh – UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí UVBTV Huyện ủy.

         


Đồng chí  Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt các Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín  ngưỡng.

 

        Tại hội nghị đồng chí  Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt các Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín  ngưỡng. Đề nghị các cấp, các ngành cần nắm sâu, nắm chắc các Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; Phải xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

 

 


 

 

        Các đại biểu cũng đã được nghe cán bộ vụ Pháp chế- Thanh tra, Ban tôn giáo Chính phủ giới thiệu về Luật tín ngưỡng - tôn giáo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm mới trong luật.  Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế cho Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 trước đây.  Luật gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều và có nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 như: Mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tín ngưỡng

     Sau hội nghị, huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị đến tận cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình và đấu tranh phản bác những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại, chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo công tác an ninh trật tự, nắm chắc tình hình tại các địa phương.

     Quan tâm đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Luật và các văn bản dưới luật, các văn bản liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo để vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tiễn tại địa phương; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước với các chức sắc tôn giáo tại địa phương. Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên nắm chắc tình hình về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và cơ quan liên quan của huyện kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở.

 

                                                Hồng Phượng – Danh Cường