huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Khen thưởng, kỷ luật

QĐ số 07 Khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Quốc phòng an ninh năm 2017

06/01/2018

Xem chi tiết tại đây

Tin khác