huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Khen thưởng, kỷ luật

QĐ số 05 Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm buôn bán,tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo

06/01/2018

Chi tiết tại đây