huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Sức khỏe & đời sống

Tập huấn Nghiệp vụ Thống kê điều tra Sơ bộ công tác Dân số năm 2018.

06-06-2018

     Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tập huấn Nghiệp vụ Thống kê điều tra Sơ bộ công tác Dân số cho 276 cán bộ Chuyên trách Dân số xã và cộng tác viên y tế thôn bản các xã, thị trấn trong toàn huyện. Dự chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đường Công Lự - Phó giám đốc sở y tế, Chi cục trưởng chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.

 


 Tập huấn Nghiệp vụ Thống kê điều tra Sơ bộ công tác Dân số 

 

     Trong thời gian 1 ngày các học viên đã được các Chuyên viên Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh phổ biến các nội dung, chuyên đề về Nghiệp vụ Thống kê điều tra Sơ bộ về công tác Dân số : Khái niệm về số hộ, hộ tập thể; Cách ghi chép các biện pháp tránh thai; Thực hành các tình huống ghi sổ AO; Cách quản lý các hộ gia đình; Điều tra số hộ có mặt thực tế trên địa bàn và trách nhiệm của cán bộ Chuyên trách Dân số và CTV Dân số.

 


Chuyên viên Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh đang phổ biến các nội dung
cho 276 cán bộ Chuyên trách Dân số xã và cộng tác viên y tế thôn bản các xã, thị trấn

 

     Lớp tập huấn lần này nhằm nâng cao Nghiệp vụ Thống kê điều tra Sơ bộ về công tác Dân số cho đội ngũ cán bộ Chuyên trách Dân số và Cộng tác viên Y tế thôn bản, góp phần thực hiện tốt cho công tác Tổng điều tra Dân số vào năm 2019.

 

Ngọc Long.