huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bà con nông dân Cẩm Xuyên tập trung sản xuất lúa hè thu

06-05-2018

        Với một vụ xuân thắng lợi, tính đến ngày 30/5/2018 toàn huyện Cẩm Xuyên đã thu hoạch xong 100% diện tích lúa xuân trên toàn huyện. Hiện nay bà con nông dân trong toàn huyện đang tập trung ra đồng huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy vụ Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ đã đề ra.

 


Bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên tập trung sản xuất lúa hè thu.

 

      Vụ Hè Thu năm 2018, toàn huyện gieo cấy hơn 9000 ha lúa, sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày như: XM12, Khang dân Đột biến, Khang dân 18 đói với các vùng cao cạn, các xã ven biển và các giống được công nhận Quốc gia như: VTNA6, Kim Cương 111, SV 181 được cơ cấu sản xuất trên diện rộng, sản xuất có kiểm soát. Tiếp tục đưa sản xuất thử các giống lúa có triển vọng như: BQ, N25, Lam Sơn 8...

 


 Vụ Hè Thu năm 2018,  Cẩm Xuyên sẽ sản xuất hơn 9000 ha lúa.

 

      Với quan điểm " thu hoạch lúa vụ Xuân đến đâu, triển khai sản xuất vụ Hè Thu đến đó" giữ nước tại ruộng để chủ động sản xuất. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung ra đồng huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới các loại trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo cấy đảm bảo dúng lịch thời vụ. Với sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và nghành chuyên môn nên đén thời điểm hiện nay đã tiến hành làm đất gieo cấy hơn 4000 ha tại các xã Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Cẩm Hòa...

 


Vụ hè thu năm 2018, Cẩm Xuyên tiếp tục đưa vào sản xuất khảo nghiệm nhiều giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao.

 

       Cùng với việc tư vấn giúp đỡ bà con nông dân về kỷ thuật sản xuất, nghành chuyên môn cũng đã khuyến cáo, chỉ đạo xử lý giống, phòng trừ bệnh Lùn Sọc đen Phương Nam, theo giỏi Rầy lưng trắng, chủ động nước tưới tại các hồ, đập, điều hành lấy nước tập trung cho sản xuất. Phấn đấu toàn huyện sẽ gieo cấy xong vụ Hè Thu trước ngày 15/6/2018.

 

Ngọc Long