huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Chương trình “Thả ếch vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018

06-04-2018

    Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018 và chiến dịch hè thanh niên tình nguyện. Huyện đoàn Cẩm Xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức chương trình “Thả ếch vì môi trường”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo Huyện đoàn và Đảng ủy, UBND thị trấn Cẩm Xuyên.

 


Chương trình “Thả ếch vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018

 

     Đã có 1500 con ếch giống được Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ để mua với số tiền hơn 3 triệu đồng. Ngay sau chương trình hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Huyện đoàn, UBND thị và đoàn viên thanh niên đã tổ chức thả ếch tại các khu vực kênh mương dẫn nước, các khu vực đầm lầy, hồ ao để ếch có thể sinh sôi nảy nở phát triển tự nhiên.

 

 


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tham gia thả ếch 

 

    Qua chương trình thả ếch giống nhằm bảo đảm cân bằng môi trường hệ sinh thái, nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên những cánh đồng. Đồng thời tuyên truyền ngăn chặn việc sử dụng trái phép các dụng cụ đánh bắt có tính huy diệt và bảo vệ sự phát triển tự nhiên của một số loài trong đó có giống ếch đồng.

 

 


Đã có 1500 con ếch giống được thả tại các tuyến kênh mương chính dẫn nước
các ao đầm, hồ để sinh sôi phát triển tự nhiên

 

    Ngoài ra, qua đây còn nhằm nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó trở thành việc làm thường xuyên của mổi tổ dân phố trên địa bàn toàn thị nói riêng và nhiều địa phương trên toàn huyện Cẩm Xuyên nói chung.  

 

Đình Tuấn