huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Cán bộ và nhân dân xã Cẩm Duệ xem phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

06-01-2018

              Trung tâm văn hóa điển ảnh Tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Duệ vừa tổ chức chiếu phim lưu động nhân 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 


Đông đảo cán bộ, nhân dân xã Cẩm Duệ đã xem các bộ phim tài liệu " Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước" và phim " Thầu Chín ở Xiêm".

 

      Tại buổi chiếu phim đã có trên 200 cán bộ Đảng viên, CNVC và cán bộ thôn xóm, người dân đã đến xem các bộ phim “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước” và bộ phim “ Thầu Chín ở Xiêm”. Đây đều là những nội dung nói về tình cảm Bác Hồ dành cho các phong trào thi đua yêu nước của người dân và quá trình hoạt động cách mạng của người.

 


Các bộ phim tài liệu " Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước" và phim  " Thầu Chín ở Xiêm" đã được Trung tâm văn hóa điện  ảnh Tỉnh tổ chức chiếu lưu động tại xã Cẩm Duệ.

 

      Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thi đua không chỉ là hoạt động tích cực, sáng tạo trong công việc hàng ngày, mà còn là biểu hiện của lòng yêu nước, là tình cảm của mỗi con người Việt Nam đối với Tổ quốc, quê hương; lấy thi đua làm động lực để phát huy lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước được thể hiện bằng hành động thực tế trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và ngược lại lấy lòng yêu nước để nâng cao hiệu quả thi đua.

       Qua buổi chiếu phim còn để cán bộ, Đảng viên, CNVC và người dân Cẩm Duệ nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương. Nhất là trong thời điểm Cẩm Duệ đang phấn đấu về đích NTM năm 2018.

 

Đình Tuấn