huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Đồng chí chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM năm 2018 tại các xã Cẩm Hòa và Cẩm Dương.

05-30-2018

    Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện vừa đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM năm 2018 tại các xã Cẩm Hòa và Cẩm Dương huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi có đồng chí Biện Văn Thuyết, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, lãnh đạo một ban ngành liên quan.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện
kiểm tra điểm bưu điện văn hóa xã Cẩm Hòa

 

    Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã đến kiểm tra trực tiếp tại các thôn Bắc Hòa, Phú Hòa, Mỹ Hòa, các điểm thi công các công trình trọng điểm trong xây dựng NTM như chợ Cẩm Hòa, các trục đường liên xã, kiểm tra hiện trạng tại điểm Bưu điện văn hóa xã… Tại xã Cẩm Dương kiểm tra tại các nhà văn hóa thôn Nam Thành, Trung Dương, Liên Hương, các công trình xây dựng NTM …

 


Kiểm tra quá trình hoàn thành công trình nhà văn hóa thôn Phú Hòa xã Cẩm Hòa

 

     Quá trình kiểm tra, đồng chí Phạm Đăng Nhật đã được nghe những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM tại các đơn vị từ đó tìm ra những giải pháp để đẩy nhanh quá trình hoàn thành các tiêu chí như kế hoạch đề ra. Nhìn chung, hiện nay các đơn vị Cẩm Hòa và Cẩm Dương đang đốc thúc các đơn vị thôn xóm, các ban ngành và người dân vào cuộc một cách quyết liệt. Triển khai nhiều phần việc trong các tiêu chí xây dựng NTM như tinh thần chỉ đạo của Huyện Cẩm Xuyên và mục tiêu đề ra từ đầu năm.

 

 


Kiểm tra quá trình xây dựng các nhà văn hóa tại thôn Liên Hương xã Cẩm Dương
và trao đổi với lãnh đạo các xã về hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM 

 

    Theo đánh giá của các xã hiện đã cơ bản hoàn thành 12 tiêu chí xây dựng NTM, một số tiêu chí khác đang triển khai quyết liệt. Tuy nhiên đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ban nghành cấp huyện phối hợp cùng với lãnh đạo các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Có sự kiểm tra, theo dõi giám sát và đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiều hạng mục công trình quan trọng. Cần ra quân quyết liệt trong việc chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang vệ sinh môi trường tại các trục đường liên xã. Hoàn thành các hạng mục và các thiết chế tại các nhà văn hóa thôn xóm …

 

Đình Tuấn