huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn văn minh thương mại, văn hóa ứng xử trong kinh doanh

05-22-2018

     UBND huyện Cẩm Xuyên  phối hợp với Sở công thương Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp tập huấn văn minh thương mại, văn hóa ứng xử trong kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ trên  địa bàn. Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở công thương Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Bùi Quang Mai – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Tập huấn văn minh thương mại, văn hóa ứng xử trong kinh doanh 

 

     Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng bán hàng. Cách giao tiếp với các đối tác trong kinh doanh, hỗ trợ chăm sóc khách hang. Ứng xử văn hóa kinh doanh, cách thức tìm hiểu tâm lý để phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Cách thức xây dựng thương hiệu sản phẩm và một số giải pháp để phát triển thương hiệu. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách kinh doanh bán hàng sản phẩm ở địa phương, phong cách làm giàu có văn hóa bền vững…

 


 Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân
trực tiếp lến lớp truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng bán hàng

 

     Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị thêm một số kiến thức cần thiết, có được những kỹ năng ứng xử đối với các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó xây dựng hình ảnh văn hóa, văn minh thương mại, từng bước chuyển dần cách quản lý trong kinh doanh, xây dựng văn minh thương mại góp phần nâng cao chất lượng phục vụ một cách tốt nhất cho người dân trên địa bàn.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền