huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị triển khai kế hoạch 125 của UBND tỉnh và tập huấn hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường

05-17-2018

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 125 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và tập huấn hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng ban liên quan cấp huyện, chủ tịch, các đồng chí phụ trách công tác đất đai, tài nguyên môi trường 27 xã, thị trấn trên địa bàn.

        


Hội nghị triển khai kế hoạch 125 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
tập huấn hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường

 

   Hội nghị đã triển khai kế hoạch 125 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung liên quan đất đai cụ thể: Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống đất đai; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01; Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất trên địa bàn huyện; Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch nghĩa trang; Các quy định cơ bản về xử phạt VPHC…Bên cạnh đó tại hội nghị các đại biểu được các đồng chí trong phòng TNMT, phòng Tư pháp huyện truyền đạt các nội dung tập huấn về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường như: Các quy định cơ bản về xử phạt VPHC; Nội dung cơ bản của Nghị định 33, 155 của Chính phủ và Nghị định số 102 về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai như: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt và các điều khoản thi hành…

         


Lãnh đạo phòng tư pháp lên lớp hướng dẫn một số nội dung trong chương trình tập huấn

 

    Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, đất đai từ huyện đến cơ sở. Qua đó góp phần thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh – Quốc phòng tại địa phương.

 

Đình Tuấn – Thanh Huyền