huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đồn Biên phòng Thiên Cầm và Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên ký kết chương trình phối hợp

05-16-2018

        Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp giữa 2 ngành để thực hiện tốt các chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chương trình vận động Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biển. Đồn Biên phòng Thiên Cầm và Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022.

       Dự lễ ký kết ở tỉnh có đại diện BTV Hội LHPN tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Ở  huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Long - UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy.

 

 


Lãnh đạo Đồn biên phòng Thiên Cầm và Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022

 

          Tại buổi lễ hai bên đã thống nhất ký kết với các nội dung thực hiện: Phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ vùng biển; Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội ở cơ sở ở vùng biển, vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự vùng biển; Phối hợp xây dựng và triển khai trên thực tế một số mô hình cụ thể, thiết thực trên một số lĩnh vực và một số hoạt động phối hợp trọng tâm trong năm 2018. Hai đơn vị phối hợp giúp hội viên hội phụ nữ các xã vùng biển ngang thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu do phụ nữ đảm nhiệm và giúp các chi hội phụ nữ tại Thị trấn Thiên Cầm xây dựng chi hội 5 không 3 sạch.

 

 

          Trên cơ sở những nội dung chủ yếu trong chương trình phối hợp, đồn Biên phòng Thiên Cầm và Hội LHPN huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong các kế hoạch của từng nghành. Hàng năm họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp và bàn kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp.

 

Ngọc Long