huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Sản phẩm - ATVSTP - MT

Tăng cường công tác kểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ động vật

20/4/2018

Thời gian qua, tình hình giết mổ gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, có dấu hiệu đi xuống; Theo báo cáo của cơ quan thú y huyện, số lượng gia súc đưa vào giết mổ tập trung giảm mạnh chỉ đạt 56% so với kế hoạch, cụ thể: cơ sở Cẩm Bình đạt 8 con/ngày = 40%, cơ sở Cẩm Nam đạt 8con/ngày = 47%, cơ sở Cẩm Duệ đạt 14 con/ngày = 49%, cơ sở Cẩm Lĩnh đạt 8 con/ngày = 38%, cơ sở Cẩm Lộc đạt 30 con/ngày = 75%, cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên đạt 25 con/ngày = 78%. Tình trạng buông lỏng quản lý và xử lý chưa nghiêm các trường hợp vi phạm diễn ra ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh giết mổ; bên cạnh đó, nhiều người chăn nuôi tự ý giết mổ lợn tại nhà để tiêu thụ nhưng chính quyền vẫn chưa có giải pháp xử lý.

          Hiện nay, giá lợn hơi đã tăng trở lại, là điều kiện thuận lợi để người dân tái đàn khôi phục sản xuất, làm gia tăng hoạt động về buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trong thời gian tới. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý như thời gian qua và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển, giết mổ thời gian tới;  Chủ tịch UBND huyện đã ký Công điện số 761/CĐ-UBND ngày 20/4/2018 về Tăng cường công tác kểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ động vật.

Nội dung chi tiết Công điện số 761/CĐ-UBND

Một số tài liệu liên quan đến quản lý giết mổ động vật

- Thông Tư 09/2016/TT-BNNPTNT

- Luật số: 79/2015/QH13

- Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Ngô Tư (tổng hợp)