huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Tin huyện Cẩm Xuyên

Phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên ngày càng giàu đẹp văn minh.

04-26-2018

     Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân, trong những năm qua các cấp hội nông dân ở huyện Cẩm Xuyên đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Từ đó góp phần cùng với đảng bộ và nhân dân huyện nhà tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây sẽ là nội dung trong phần đầu của Trang địa phương ngày hôm nay.

 


Thị trấn Cẩm Xuyên đang ngày càng đổi mới văn minh

 

     Với gần 24.600 hội viên, hội nông dân huyện Cẩm Xuyên đã trở thành lực lượng nòng cốt, chủ thể trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Xuyên suốt phương châm “ hội nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”  và Hội nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh, cán bộ, hội viên hội nông dân trong toàn huyện đã năng động, sáng tạo, đoàn kết, tận dụng và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn ngày công, hiến hàng ngàn m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

 


Hội viên nông dân thị trấn Cẩm Xuyên ra quân chỉnh trang đô thị

 

     Và đến cuối năm 2018, Cẩm Xuyên đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí, kinh tế - xã hội phát triển, văn hóa làng quê được giữ gìn. Ông Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên khẳng định “ Những thành quả, kết quả mà hội nông dân Cẩm Xuyên đạt được trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp rất quan trọng và tích cực trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Với kết quả và truyền thống đạt được cấp ủy chính quyền huyện khẳng định hội nông dân huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục nổ lực đoàn kết phấn đấu và sẽ có đóng góp tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương Cẩm Xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị và tiếp tục góp phần để thực hiện thành công nghị quyết 26 của Ban chấp hành TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để xây dựng quê hương Cẩm Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

 


Mô hình trồng nầm của hội viên nông dân xã Cẩm Bình

 

     Tận dụng tối ưu các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, cán bộ, hội viên nông dân huyện Cẩm Xuyên đã mạnh dạn vay vốn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại được xây dựng và phát triển. Nhiều chương trình liên kết được hình thành, đã tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh khối lượng sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Trong 5 năm qua đã có trên 52.300 lượt gia đình nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó ở cấp trung ương là gần 200, ở cấp tỉnh là trên  2740 hộ. Chị Nguyễn Thị Phước - Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên cho biết “Với sự quan tâm của cấp hội những người nông dân phải là những người nhạy bén đi trướ