huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Cẩm Trung

04-23-2018

     Công an Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng Công an xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

 


Lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã

 

     Thực hiện chủ trương của Bộ công an về kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó ưu tiên tăng cường cho lực lượng công an tại cơ sở. Công an Huyện Cẩm Xuyên đã báo cáo, đề xuất và được Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc công an Tỉnh đồng ý điều động 1 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã Cẩm Trung. Đây là hình thức trưởng công an xã là công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng không chuyên trách. Chiến sỹ được điểu động là đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Thạch, sinh năm 1989, là cán bộ đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cẩm Xuyên. Tại buổi lể, đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh đã trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Thạch. Đồng thời mong muốn cán bộ được điều động về vị trí mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

 


Đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng
 

     Được biết ,xã Cẩm Trung là địa bàn xa trung tâm huyện Cẩm Xuyên, trong những năm gần đây nổi lên một số vấn đề trọng điểm về tình hinh an ninh trật tự. Đây lại là xã đăng ký về đích NTM trong năm 2018. Do vậy việc điều động một cán bộ công an chính quy, trẻ nhiệt huyết và có trình độ sẽ là điều kiện thuận lợi để phối hợp cùng với chính quyền Cẩm Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng NTM hiện nay.

 

Đình Tuấn